QUI SOM

A les JJAA al Mas Pujou (Olot [Garrotxa]), celebrades els dies 17 a 19 de juliol de 2015, vam decidir apostar fort per la descentralització de la Cooperativa Integral Catalana (CIC) amb l'objectiu de bastir assemblees biorgeionals autonònomes i autogestionades.

Per bé que entenem que es tracta d'un procés llarg, gradual i divers, el fet que l'objectiu principal sigui descentralitzar a nivell bioregional —i no estrictament local—, comporta considerar que, majoritàriament, els nuclis locals actuals no estan preparats per sostenir de forma autònoma i enxarxada el conjunt de les funcions que fa actualment la CIC a nivell global.

Per facilitar aquest procés i poder invertir la tendència centralitzadora, retroalimentada per una baixa participació del les persones associades, creiem que és adequat i suficient descentralitzar a nivell bioregional. En aquest nivell es poden agrupar els nuclis més propers entre si i formar un nivell intermedi que faciliti:

  • la generació d'infraestructures organitzatives comunes locals;
  • la reunió de recursos humans suficients per constituir una assemblea sobirana local de la CIC amb les seves pròpies comissions.

El passat 10 d'octubre de 2015 es va celebrar a Vista Alegre (Olot), la primera Assemblea Bioregional Nord de la CIC, que va iniciar el camí per posar-ne les bases de funcionament i objectius.